Rozwód a dziecko. Jak wspierać dzieci podczas rozwodu?

Rozwód rodziców jest dla pociechy bardzo przykrym doświadczeniem. Znaczna większość dzieci niezależnie od wieku odczuwa rozwód rodziców jako bolesne doświadczenie w ich życiu. Najgorsze dla nich jest bycie świadkiem i uczestnikiem konfliktów między rodzicami. Czasami nawet kilkuletnie dzieci odczuwają, że to na nich spoczywa obowiązek znalezienia kompromisu dla rodziców czy złagodzenia domowych awantur. Rodzice czasami są tak pochłonięci i zaangażowani w ciągłą walkę, że zupełnie nie widzą, jak bardzo krzywdzą tym swoje dzieci. Niestety takie sytuacje w sposób negatywny i trwały mogą okaleczyć psychikę dziecka.

W takich sytuacjach głównie zadbaj o to, aby rozpad związku w sposób minimalny wpłynął na stan dzieci. Pamiętaj:

NIGDY nie używaj dziecka jako negocjatora, szpiega, posłańca czy pośrednika!
NIGDY nie wyrażaj się w sposób obraźliwy i wulgarny na temat drugiego rodzica!
NIGDY nie zmuszaj do podejmowania wyborów pomiędzy rodzicami!
Nie rozdzielaj rodzeństwa pomiędzy mamę i tatę jeśli jest taka możliwość.
Zadbaj o dobry kontakt pomiędzy rodzeństwem.
Ogranicz liczbę zmian w życiu do minimum, np. zmiana miejsca zamieszkania, szkoły.
Ogranicz konflikty z partnerem do minimum w obecności dzieci.
Dużo rozmawiaj z dzieckiem w sposób łagodny i spokojny.
Minimalizuj negatywne emocje.
Nieustannie zapewniaj o miłości do dziecka ze strony obojga rodziców.

Mimo, iż rozwód jest trudnym przeżyciem dla dzieci, to nie on sam stanowi podstawowy problem, a głównie zachowanie rodziców w momencie, gdy do niego dochodzi.