Psychoterapia to doświadczenie zmieniające nasz sposób myślenia, przeżywania i zachowania. Sięganie do tego, co nieświadome. To zrozumienie siebie, swoich potrzeb, lęków, przeżyć traumatycznych, które zupełnie determinują nasze życie. Pomaga poszerzyć pole naszej świadomości, zrozumieć nasze reakcje w różnych sytuacjach, przeżywane emocje i sposób, w jaki zwrotnie oddziałują one na naszą psychikę oraz na naszych bliskich. 

Psychoterapia to pełne skupienie się na pacjencie. W centrum stoi pacjent i wszystko co go dotyczy – jego uczucia, doświadczenia, przeżycia, przemyślenia. W trakcie psychoterapii pacjent uczy się nazywać i wyrażać swoje emocje: pozwala sobie na złość, żal, smutek, strach i na swoje emocje.

Psychoterapia również w znaczący sposób pomaga w leczeniu depresji, nadmiernego lęku, nieśmiałości, trudności w relacjach z ludźmi oraz w rodzinie.

Dzieci oraz młodzież również doświadczają wielu trudnych i traumatycznych sytuacji w życiu. Rozwód rodziców, śmierć bliskich, przemoc, wykorzystanie seksualne, niepowodzenia szkolne, trudności w kontaktach z rówieśnikami. W takich sytuacjach pomoc psychologa jest niezbędna.

Rolą psychoterapii jest  pomoc w odnalezieniu wewnętrznego spokoju, radości i sensu  życia, pełnej samoakceptacji. Psychoterapia to wspólna podróż psychologa i klienta, a  każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.